Reklamace

Jak postupovat, dorazí-li zboží poškozené, vadné, nebo není přesně podle vašich představ.

Při převzetí zboží si prosím pečlivě zkontrolujte, zda je obal zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození zásilky doporučujeme zboží nepřebírat. Skladové zásoby eshopu zahrnují i zboží vystavené na prodejnách. Na tuto skutečnost je zákazník vždy upozorněn před dodáním a má možnost v takovém případě objednávku zrušit.

Pokud zjistíte až po rozbalení, že je obsah zásilky poškozen případně, že nějaké zboží chybí, ačkoli je uvedeno na přiloženém daňovém dokladu, zašlete nám nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží písemně reklamaci s popisem vad nebo nesrovnalostí.

Vyřízení reklamace urychlíte použitím našeho reklamačního formuláře nebo zasláním zprávy na náš e-mail reklamace@stockist.cz.

Neposílejte nám, prosím, v žádném případě reklamované zboží zpět bez předchozí dohody s námi.

Pokud zasíláte nebo předáváte zboží k reklamaci, doporučujeme přiložit tyto doklady:

  • kupní doklad (faktura)
  • záruční list – řádně vyplněný a potvrzený prodejcem (je-li ke zboží vydán)
  • popis závady, kontakt na vaši osobu


Záruční doba na prodané výrobky je 24 měsíců v případě nákupu pro soukromé účely. V případě nákupu za účelem podnikání je záruční doba 12 měsíců. Je-li na obalu dodávaného zboží nebo v návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Vaše reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následující den po doručení zboží prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Více ve Všeobecných obchodních podmínkách prodejen STOCKIST.

Odstoupení od smlouvy do 14 dní

Do 14 dnů ode dne dodání zboží máte právo od smlouvy odstoupit.
V této lhůtě musí být zboží předáno k doručení společnosti ACTIVA ((s písemným vyjádřením, že odstupujete od smlouvy v rámci 14 dní)) nebo nám musíte toto své rozhodnutí sdělit písemně e-mailem na adresu stockist@stockist.cz, či prostřednictvím internetového formuláře „Formulář odstoupení od smlouvy“, který je uveřejněn na webových stránkách STOCKIST.

Zboží nám pak, prosím, doručte na adresu:

ACTIVA spol. s r.o.
Sklad STOCKIST
Veselská 699, 199 00 Praha 9

Při následném vyrovnání stran, resp. při vracení zboží, musí být výrobky nepoškozené, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky používání.

Společnost ACTIVA je oprávněna do 4 dnů ode dne obdržení vráceného zboží zákazníkem přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Do 10 dnů ode dne skončení lhůty na přezkoumání stavu zboží, je společnost ACTIVA, v případě, že je vrácené zboží v pořádku, povinna vrátit kupní cenu zákazníkovi spolu s expedičními poplatky za jeho dodání. Náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Společnost ACTIVA není povinna k vrácení kupní ceny, pokud kupující nevrátí v souvislosti s odstoupením od smlouvy objednané a dodané zboží zpět.

ACTIVA nebude v tomto případě přebírat zásilky označené jako dobírka.

Více ve Všeobecných obchodních podmínkách prodejen STOCKIST.

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy