MSDS Studio

MSDS Studio vytváří design, který zaujme současnou kulturu a přitom dodržuje zásady designu a dědictví řemesel. Vynalézavý přístup je charakteristickým znakem jejich praxe.

MSDS se drží názoru, že vnitřní prostor by měl působit emočně a měl by posilovat vztah mezi lidmi a budovou.

http://msds-studio.ca/

Kategorie, ve kterých se nachází produkty designera MSDS Studio