Copyright a právní prohlášení

Nemusíte se bát zneužití osobních údajů. Dodržujeme zásady uchovávání dat v souladu s platnými zákony. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím osobám. Výjimku představují externí společnosti zajišťující dopravu nebo platební styk, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky.

Vyhrazujeme si rovněž právo využít tyto údaje k zasílání informací o marketingových aktivitách, pokud k takovému použití udělí zákazník svůj souhlas.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasí zákazník se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře.

 

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Activa jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory určené pro tisk a kolekce určené ke sdílení.

 

Odpovědnost

Společnost Activa upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Activa může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost Activa nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Společnost Activa neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti Activa nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od společnosti Activa v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

 

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) či jeho paměti a jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení Vaší příští návštěvy, nikoliv k ukládání osobních údajů, nebo pro předávání informací třetím stranám.

Soubory cookie jsou důležité. Umožňují našemu webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete, a další informace. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě vašim potřebám. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Cookies z vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí Vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce "Nápověda" vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro vás bude složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě vašim potřebám.

Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

Cookies třetích stran

Cookies třetích stran používáme ke shromažďování statistických údajů v souhrnné podobě v analytických nástrojích, jako jsou například Google Analytics.