Copyright a právní prohlášení

Nemusíte se bát zneužití osobních údajů. Dodržujeme zásady uchovávání dat v souladu s platnými zákony. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na stockist.cz

Společnost ACTIVA spol. s.r.o., která je provozovatelem e-shopu Stockist.cz, považuje ochranu a důvěrnost vašich údajů za velmi důležitou. Vaše osobní údaje zpracováváme a využíváme v souladu jak s ustanoveními Českých právních předpisů (zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.), tak i Evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:

ACTIVA spol. s.r.o.
Veselská 686
Praha 9 - Letňany
IČ: 48111198 DIČ: CZ48111198

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: spravceou@activa.cz

 

Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Jste-li zákazník e-shopu stockist.cz, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace) na základě právního titulu plnění smlouvy.
Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

V případě, že jste nám udělil(a) souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme vaše osobní údaje k marketingovým účelům společnosti ACTIVA, spol. s.r.o., tj. zejména za účelem nabízení výrobků, zasílání informací o pořádaných akcích, zasílání slevových poukazů apod., a to na základě právního titulu oprávněného zájmu tvorby nových obchodních příležitostí.
Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, údaje o nákupních zvyklostech.

Jste-li uživatel a píšete nám přes kontaktní formulář nebo na konkrétní e-mailovou adresu, vaše osobní údaje dále nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich námětů a připomínek.

Přenos osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.
Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. dopravu, platební styk nebo vývoj e-shopu stockist.cz) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu.

Jde zejména o tyto činnosti:

 • za účelem zaplacení objednávky online (platební karta, tlačítko, převod) předáváme osobní údaje poskytovateli služeb ohledně zpracování plateb,
 • za účelem doručení zboží předáváme vaše osobní údaje nasmlouvaným dopravcům,
 • za účelem hodnocení spokojenosti s nákupem předáváme vaše osobní údaje webovému portálu Heuréka,
 • za účelem vývoje a správy e-shopu stockist.cz a jeho nákupního procesu mají k vašim osobním údajům přístup naši externí vývojáři,
 • pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.
 • po udělení souhlasu se zasíláním obchodního sdělení předáváme vaše osobní údaje společnosti, která nám rozesílku zajišťuje.

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

 

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení (počítač, mobilní zařízení nebo jiném přístroji umožňující přístup k internetu) pomocí něhož používáte e-shop stockist.cz a pokud je po opuštění našich stránek nesmažete, jsou opět využívány během vašich dalších návštěv. Cookies používáme ke zlepšení funkčnosti našich stránek a zjednodušení vaší příští návštěvy, zejména pak pro tyto činnosti:

 • uložení předvoleb a nastavení, která umožňují, aby naše webové stránky fungovaly správně,
 • přihlášení a ověřování. Pokud se nechcete stále přihlašovat a odhlašovat, díky cookies nemusíte,
 • zabezpečení. Cookies používáme k odhalování podvodů a zneužití našich webových stránek,
 • analýzy. Pomocí cookies shromažďujeme data pro naše analytické nástroje,
 • marketing. Cookies využíváme pro vyhodnocení našich marketingových kampaní nebo pro oslovení zákazníků,
 • sociální sítě. Některý obsah z našich stránek můžete sdílet s vašimi přáteli.

Navzdory výše uvedenému na základě souborů cookies vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

 

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Cookies z vašeho počítače nebo z jiného zařízení můžete snadno vymazat pomocí vašeho prohlížeče. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce "Nápověda" vašeho prohlížeče. V takovém případě je ale možné, že se vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro vás bude složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě vašim potřebám.

Budete-li používat naše stránky beze změny nastavení, budeme to považovat za souhlas s používáním cookies na našich stránkách.

 

Analytické nástroje Webu

Statistická data
Pokud využíváte naše webové stránky, shromažďujeme statistické údaje o vaší aktivitě, které dále využíváme ke zlepšení našich služeb.

Google Analytics
Služba, která umožňuje analýzu našeho e-shopu. Je od společnosti Google Inc. („Google“). Informace vygenerované při využívání našeho webu jsou přenášeny na servery společnosti Google, kde jsou následně uloženy. Společnost Google tyto informace využívá k analýze uživatelského chování na našem webu a tuto analýzu nám následně poskytuje.

Sklik, Adwords
Tyto služby jsou marketingové nástroje, které nám umožňují nabízet naše služby novým nebo stávajícím zákazníkům. Poskytují je společnosti Google nebo Seznam. Aby služby fungovali správně, využívají cookies.

 

Dobrovolnost udělení souhlasu

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti ACTIVA, spol. s r.o.

 

Doba, po kterou vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje získané za účelem realizace vaší objednávky zpracováváme v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení zpracováváme po dobu existence tohoto účelu nebo do odvolání vašeho souhlasu.

 

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz. Dále jsme povinni vaše osobní údaje na vaše požádání přenést na vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, pak máte možnost tento souhlas kdykoliv odvolat buď kliknutím na odkaz v obchodním sdělení (newsletteru) nebo odesláním odvolání souhlasu na emailovou adresu info@stockist.cz.

Jste-li přesvědčení, že s vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce osobních údajů na e-mail spravceou@activa.cz