Ohřívací lahev Meraki Hot Water Bottle

Výrobce: Meraki

Kód: 1864/7150001

cena chybí

Nelze objednat

Ohřívací lahev Hot Water Bottle je stylovým doplňkem s jednoduchým designem. Vnitřní lahev o objemu 2 l má bavlněný obal chránící pokožku před popálením. Obal je lehce odnímatelný a omyvatelný. Ohřívač je vhodný pro zahřátí v chladných dnech, pomůže od bolesti svalů, zad či od nachlazení.

Materiál

  • Nádoba: pryž
  • Obal: 100% bavlna

Objem

  • 2 l

Nebezpečí

Tato ohřívací láhev je vyrobena z přírodní gumy. Při naplňování lahve nepoužívejte vroucí vodu a naplňte ji maximálně do dvou třetin. Přeplnění lahve by mohlo způsobit její prasknutí. Láhev držte za hrdlo otvorem vzhůru a pomalu naplňujte, aby horká voda nestříkala ven. Vypusťte vzduch z láhve opatrným pokládáním na rovný povrch, dokud se voda neobjeví u otvoru. Zašroubujte uzávěr dostatečně pevně, aby nedošlo k úniku vody. Na závěr se ujistěte, že je trychtýř prázdný. Pokud hrozí nebezpečí, že by mohlo dojít k dlouhodobému kontaktu s pokožkou, měla by být použita ještě další ochrana pokožky před možnými popáleninami. Za žádných okolností nesmí být ohřívací láhev použita jako polštář nebo jako sedák. Neplňte láhev vodou s vysokým obsahem minerálů, mohlo by to zkrátit její životnost. Vyvarujte se kontaktu lahve s horkými povrchy, oleji a tuky. Po použití láhev úplně vysušte, vyjměte z ní zátku a uchovávejte vše na chladném, suchém a tmavém místě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Na uskladněnou láhev nepokládejte žádné předměty. Před použitím láhev vždy pečlivě zkontrolujte. Tyto instrukce pečlivě uschovejte.

UPOZORNĚNÍ – OHŘÍVACÍ LÁHEV MŮŽE ZPŮSOBIT POPÁLENINY.

VYVARUJTE SE DLOUHODOBÉHO PŘÍMÉHO KONTAKTU S POKOŽKOU.

Výroba: Meraki

Značka kosmetiky Meraki poskytuje unikátní estetický zážitek z produktů navržených a vyvíjených v tvůrčím prostředí v Dánsku, inspirovaných Skandinávií a vztahem k přírodnímu bohatství.

Více o značce Meraki