Difuzér Skandinavisk RO NEW 200 ml

Výrobce: Skandinavisk

Nelze objednat

Difuzér RO, v překladu „klid“, je inspirován mírem, meditativním stavem a klidem Dánska, Švédska i Norska. Ro charakterizuje přírodní vůně čerstvě posekané trávy, spadaného listí, okurky a divoké fialky. Vonná směs je litá do malované skleněné nádoby a součástí balení je také 8 dřevěných tyčinek. Dodáváno v dárkové papírové krabičce. Difuzér je součástí nové generace vůní a vizuálního designu. Objem: 200 ml.

Materiál

  • Nádoba: sklo, dřevo
  • Tyčinky: dřevo
  • Krabička: papír

Rozměry

  • Průměr: 6,6 cm
  • Výška: 12,3 cm
  • Objem: 200 ml
  • Výdrž vůně: 3+ měsíce

Návod k použití

  • Tyčinky slouží k regulaci intenzity vůně, čím více jich bude v difuzéru užito, tím bude vůně silnější.
  • Parfém se uvolní otáčením a pohybem tyčinek.
  • Difuzér je doporučeno umístit například na podložku, která by chránila povrch.

Nebezpečí

Vysoce hořlavá kapalina a její výpary. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a uchovávejte podle pokynů. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji tepla. V přítomnosti nekouřit. Může vyvolat alergickou reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. V případě kontaktu s pokožkou, okamžitě opláchněte vodou. Při zasažení očí: vypláchněte opatrně vodou po dobu několika minut. Pokud používáte kontaktní čočky, opatrně je vyjměte, je-li to možné. Ošetření vodou opakujte a vyhledejte lékařskou pomoc. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Vyvarujte se uvolnění do životního prostředí. Likvidujte obsah / nádobu v souladu s předpisy.

Výroba: Skandinavisk

Dánská společnost Skandinavisk - Sense of Scandinavia produkuje interiérové doplňky inspirované severskou přírodou. Kolekce svíček a difuzérů představuje originalitu skloubenou s designem v podobě vůně, barvy a světla. V produktech lze objevit kus skandinávských lesů, vod i fjordů.

Více o značce Skandinavisk