Difuzér Skandinavisk Ö 200 ml

Výrobce: Skandinavisk

Kód: 1855/7020402

Můžete vidět na showroomu pavilon Stockist

Cena 1 490 Kč s DPH

Difuzér Ö, v překladu „ostrov“, je inspirován osamocenými ostrůvky, tichými lesy, skálou a jezery. Ö charakterizují pánské vůně skalního mechu, zelených lístků divoké růže a divoké jabloně. Dřevěné tyčinky jsou součástí balení. Dodáváno v dárkové papírové krabičce. Objem 200 ml.

Materiál

  • Nádoba: sklo, dřevo
  • Tyčinky: dřevo

Rozměry

  • Průměr: 6,6 cm
  • Výška: 12,3 cm
  • Objem: 200 ml
  • Výdrž vůně: 3 měsíce

Návod k použití

  • Tyčinky slouží k regulaci intenzity vůně, čím více jich bude v difuzéru užito, tím bude vůně silnější
  • Parfém se uvolní otáčením a pohybem tyčinek
  • Difuzér je doporučeno umístit například na podložku, která by chránila povrch

Nebezpečí

Vysoce hořlavá kapalina a její výpary. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a uchovávejte podle pokynů. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji tepla. V přítomnosti nekouřit. Může vyvolat alergickou reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. V případě kontaktu s pokožkou, okamžitě opláchněte vodou. Při zasažení očí: vypláchněte opatrně vodou po dobu několika minut. Pokud požíváte kontaktní čočky, opatrně je vyjměte, je-li to možné. Ošetření vodou opakujte a vyhledejte lékařskou pomoc. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Vyvarujte se uvolnění do životního prostředí. Likvidujte obsah / nádobu v souladu s předpisy.

Výroba: Skandinavisk

Dánská společnost Skandinavisk - Sense of Scandinavia produkuje interiérové doplňky inspirované severskou přírodou. Kolekce svíček a difuzérů představuje originalitu skloubenou s designem v podobě vůně, barvy a světla. V produktech lze objevit kus skandinávských lesů, vod i fjordů.

Více o značce Skandinavisk

Další součásti kolekce

Kolekce Ö obsahuje difuzér a vonnou svíčku.