Ocenění

Pravidelně se účastníme přehlídky Designblok a své projekty přihlašujeme také do dalších soutěží.

Zde najdete přehled ocenění, která se nám doposud podařilo získat: