Strand & Hvass (*1998)

Designérské studio nesoucí název podle jejich zakladatelů Niels Hvass a Christina Strand vzniklo roku 1998 v dánské Kodani. Už roku 1999 začali pracovat pro Tranekaer Furniture, pro něž navrhli nespočet produktů. Duo vnáší designu moderního nábytku estetický přístup. Výsledky návrhů jsou bohaté, různorodé, inovativní a produkty jednoduché, avšak zaměřené na detail.

Christina Strand se narodila roku 1968 v Dánsku. Studovala na Dánské škole designu a patří k nejznámějším a oceňovaným dánským designérům nábytku. Niels Hvass se narodil roku 1958 v Dánsku. Dobrý design pro něj představuje praktickou funkci a a umělecký celek. Produkty mají zprostředkovávat originální nápad, musí mít charakter a osobnost.

http://www.strand-hvass.com/

Kategorie, ve kterých se nachází produkty designera Strand & Hvass