Simon Schmitz (*1990)

Simon Schmitz se narodil roku 1990 v západoněmeckém Arnsbergu. Po ukončení studia na School of Art v Hamburku v roce 2017 založil vlastní studio a v následujícím roce již vystavoval na Salone Satellite v Miláně. Zaměřuje se na tvorbu osvětlení. Existuje nespočet vrstev, ne kterých lze světlo vnímat. Světlo, stín, pohyb, rovnováha, mechanika aj.

Sám se vidí mezi někde mezi designérem, sochařem a loutkářem. Mechanický pohyb je podpisovým prvkem jeho práce. Chce vyjádřit svou lásku k mechanickým principům, tím, že klade důraz na to, jak věci fungují, pohybují se nebo jak se chovají.

https://www.simon-schmitz.com/

Kategorie, ve kterých se nachází produkty designera Simon Schmitz