Silo Studio (*2009)

Silo Studio tvoří dvojice designérů Attua Aparicio a Oscar Wanless, kteří se potkali během studia produktového designu na Royal College of Art v Londýně (2009 až 2011). Jejich tvorba vychází nejen z designu, ale i strojírenství a snaží se dále rozvíjet průmyslové procesy a materiály v nich užité.

Svůj praktický přístup k návrhům označují jako "ruční hi-tech," jehož cílem je nalézt možnosti, kterého výrobní linky nejsou schopné. Jde tedy o osobitý mix řemesla a technologie.

http://www.silostudio.net/

Kategorie, ve kterých se nachází produkty designera Silo Studio