Pierre Charpin (*1962)

Pierre Charpin se narodil roku 1962 ve Francii. Absolvoval roku 1984 Beaux-Arts de Bourges a od počátku 90. let se věnuje produktovému designu. Jeho přístup k designu je silně ovlivněn jeho uměleckým zázemím. Pierreův výzkum v oblasti tvaru a barvy charakterizuje jeho práci a lze ho vidět jak v produktech s omezenou edicí, tak i v průmyslových produktech.

Použití jednoduché slovní zásoby a elementárních forem je neustálým aspektem jeho práce, stejně jako touha nabídnout smyslové objekty. Kreslení, které praktikuje jako výchozí bod pro své návrhy, je nezbytnou součástí tvůrčího procesu. Kolekce Pierre Charpina jsou zařazeny na výstavách po celém světě a jsou součástí mnoha muzejních sbírek. Byl zvolen designerem roku 2017 na veletrhu Maison & Objet. Žije a pracuje v Paříži.

https://www.pierrecharpin.com/

Kategorie, ve kterých se nachází produkty designera Pierre Charpin