Michael W. Dreeben

Michael W. Dreeben se narodil v Americe. Po dokončení sochařství na Chicagské universitě Michael pokračoval ve studiu truhlářství, kde získal Fulbrightovo stipendia ke studiu tradičních řemesel a dřev v Rádžasthánu v severní Indii. Po návratu začal rozvíjet mnoho konstrukčních myšlenek, co mělo za následek založení společnosti Accuslab, LLC. Michaelova práce odráží sochařskou citlivost, přemýšlivou práci s materiálem a rozsáhlé konstrukční znalosti.

https://www.dreeben.com/