Marie-Louise Gustafsson

Marie-Louise vystudovala University College of Art Konstfack, obor řemesel a designu ve Stockholmu. Dále studovala Royal College of Art v Londýně.

http://www.marielouise.se/