Le Corbusier (*1887 - ✝1965)

vlastním jménem Charles-Édouard Jeanneret, byl původem švýcarský architekt, urbanista, teoretik, designér a malíř. Svým radikálním dílem i výtvarným citem výrazně ovlivnil vývoj moderní architektury a je považován za největšího architekta 20. století. Přestože neměl žádné formální vzdělání ve svém oboru, dokázal svůj první dům navrhnout již ve svých 17 letech.

Byl ve všem, co dělal samouk s vlastní jasnou vizí, přestože byl hluboce ovlivněn bohatou evropskou architektonickou tradicí, stejně jako svými současníky jako byl Ludwig Mies van der Rohe nebo Walter Gropius. Zásadní pro jeho práci mělo setkání se železo-betonem. Le Corbusier byl mimořádným architektem, který měl silný vliv na architekturu a architekty takřka po celém vyspělém světě. Mnohé jeho nápady a principy zobecněly až po jeho smrti a jsou používány i v 21. století. Architektura Le Corbusiera byla osobitá, a proto ji lze těžko přímo přiřadit k některému ze slohových období.

V roce 2016 bylo na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zařazeno 17 jeho staveb, které vznikaly v rozmezí asi 50 let a které se nacházejí na území sedmi států.

Kategorie, ve kterých se nachází produkty designera Le Corbusier