Krøyer - Sætter-Lassen (*2016)

Krøyer - Sætter-Lassen je dánské designové studio založené roku 2016 v Kodani. Emil Krøyer a Mads Sætter-Lassen započali spolupráci již při studiích na Královské dánské akademii výtvarných umění, kde absolvovali bakalářský i magisterský titul. Vytváří nábytek a interiérové předměty pro klienty po celém světě, aplikují poctivý přístup k designu, který vede k logickým, funkčním a sochařským objektům.

Duo si uvědomuje své rozdíly a silné stránky a umožňuje jim přistupovat ke svému procesu z různých úhlů pohledu. Vzájemně se zapojují do hledání nových materiálů a perspektiv, aby mohli pracovat efektivně.

https://kroyersatterlassen.dk/

Kategorie, ve kterých se nachází produkty designera Krøyer - Sætter-Lassen