Judi D Lundin

Judi D Lundin pochází z Minnesoty v USA, kde také vystudovala sociologii a umění na Macalester College a následně přijala místo na Státní pedagogické škole v Oslu jako učitelka umění a řemesla. Má mnoholeté zkušenosti v oblasti tkalcovských technik a mezi lety 1987 až 1989 působila jako designérka v norské společnosti Røros Tweed.