George Nelson (*1908 - ✝1986)

Architekt a designér, jedna z nejvýznamnějších osobností 20. století, který dal pojmům design a designér zcela nový rozměr a který se stal spolu s Charlesem a Ray Eamesovými zakladatelem amerického modernismu. Po studiu architektury na Yale University odjel studovat do Říma, což mu umožnilo procestovat celou Evropu. Setkával se s mnoha průkopníky modernismu jako byl např. Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier či Gio Ponti.

Po svém návratu do Spojených států představil tyto významné evropské osobnosti moderní architektury a designu i americké společnosti a to prostřednictvím své knihy Pencil Points. Nelsonův zájem o architekturu a užité umění se nadále projevoval literární formou v jeho publikacích a článcích v architektonických magazínech. Ve své knize Tomorrow's House představil zcela nový koncept interiérového uspořádání, který vzbudil pozornost D. J. De Pree, prezidenta společnosti Hermana Millera, zaměřené na výrobu nábytku. V roce 1945 nabídl De Pree Nelsonovi post hlavního designéra, ten nabídku přijal a pod jeho vedením započala dlouholetá a úspěšná spolupráce společnosti s Ray a Charlesem Eamesovými, Harry Bertoiou, Richardem Schultzem, Donaldem Knorrem a Isamu Noguchim. Bylo to nejúspěšnější období jak pro společnost tak pro Nelsona, pod jehož vedením se design stal hlavní hnací silou firmy. Nejen velký talent ale i obchodní nadání a prozíravost projevil G. Nelson již po roce spolupráce s firmou H. Millera, a to když roku 1946 založil vlastní společnost nazvanou George Nelson Associates Inc. Ta se proslavila nejen velkým množstvím výrobků, dnes považovaných za ikony modernismu poloviny 20. století, ale také významnými architektonickými pracemi a výstavními projekty. Mezi nejznámější patří například: Marshmallow Sofa, Coconut Chair, nástěnné a stolní hodiny, Pretzel Chair či Bubble Lamps. Hodiny mají v Nelsonově tvorbě výrazné místo, charakterizuje je především pestrost materiálů a tvarů, která jde ruku v ruce s hravostí a nápaditostí. Navrhl jich více než 150 různých designů, mezi nejznámější patří Ball Clock. Když H. Miller v 80.letech s výrobou hodin skončil, chopila se role pokračovatele přerušené výroby společnost Vitra, která čerpala ze spolupráce s G. Nelsonem již od roku 1957. Bohatý archiv G.Nelsona je v současné době ve vlastnictví Vitra Design Musea.

http://www.georgenelsonfoundation.org/

Kategorie, ve kterých se nachází produkty designera George Nelson

Celkem zbývá 3