Chris Slutter (*1972)

Vystudoval Akademii výtvarných umění a designu AKI v holandském Enschede v roce 1997. Ve stejném roce vyhrál cenu Dutch Furniture v kategorii mladých designérů s jeho naklánějící lampou Lazy.

Tři roky po absolvování se Chris Slutter přestěhoval do Amsterodamu, založil vlastní studio a v současné době pracuje jako nezávislý designér.

https://www.chrisslutter.nl/

Kategorie, ve kterých se nachází produkty designera Chris Slutter