Ay Lin Heinen a Nelson Sepulveda

Ay Lin Heinen a Nelson Sepulveda je designérské duo a motor týmu Ay illuminate, holandského výrobce osvětlení z přírodních a ekologických materiálů. Ay Lin spolu s manželem Casperem Heinenem značku dokonce vlastní a je hlavní hnací silou celého projektu.

Nelson Sepulveda je od vstupu do Ay illuminate velmi kreativní. Cílem jeho tvorby je zapojit zkušené řemeslníky z rozvojových zemí jako Etiopie, Svazijsko nebo Afghánistán. Často právě tam naleznete Nelsona s Ay sedět se zkříženýma nohama na špinavé zemi, kde spolu s místními odborníky dolaďují konečný výsledek jejich práce.Byla to právě Ay Lin Heinen, kdo začal spolupracovat s lokálními košíkáři, aby s nimi vytvořila širmy pro osvětlení této značky. Sama je velmi potěšena, že místní řemeslníci byli překvapení, že mohou vytvářet tak krásné objekty. Nelson tvrdí, že vytvářet předměty není jen otázkou estetiky, ale také odpovědnosti. Úzká spolupráce s těmito řemeslníky je pro oboustranné dávat i dostávat. Cílem jejich projektu však není charita, jak se může na první pohled zdát, ale soběstačnost projektu jako takového.