Informace a údržba nábytku Palissade

Poradíme vám, jak správně pečovat o zahradní nábytek Hay.

Všechny produkty z kolekce Palissade jsou ručně vyráběné a mohou vykazovat drobné estetické vady a nedokonalosti. Nejedná se však o vady ovlivňující funkčnost produktu.
Produkty Palissade budou vždy přirozeně ovlivněny okolním prostředím a v průběhu času u nich může dojít k určité změně barvy.

OBECNÉ POKYNY

Ujistěte se, že jste po použití nábytku otřeli veškeré zbytky krému na opalování nebo jiné tekutiny, protože tyto mohou zanechat skvrny na povrchu vystaveném přímému slunečnímu záření.
Po dešti nebo sněžení nábytek otřete do sucha, vyhnete se tak možnému poškození povrchu.
Ptačí trus na povrchu může také vést k trvalé korozi nebo barvení, proto ho z nábytku okamžitě odstraňte.
Na stolech používejte podložky pod vlhké, horké nebo barvené předměty, zamezíte tak vzniku nežádoucích trvalých skvrn.
Vyhněte se částečnému zakrytí povrchu např. ubrusy, polštáři nebo podložkami, mohlo by to způsobit nestejnou barevnost produktu.
Dávejte pozor, abyste povrch nepoškrábali nebo nepoškodili ostrými předměty.
Když nábytek stěhujete, přenášejte ho, nepřetahujte nebo netlačte, aby nedošlo k poškození podlahy nebo nohou nábytku.
Na stolech pravidelně utahujte šrouby, cca jednou za 1-2 měsíce.
Vyvarujte se nesprávného použití nábytku - sezení na opěradle, sklopení sedadel na zadní nohy (houpání), pokládání nohou na nábytek nebo stání na něm.
Drobné rezavé skvrny pod nábytkem jsou považovány za přirozený důsledek jeho používání a lze je ošetřit dle pokynů níže.
Přímé umístění nábytku poblíž vodní plochy může vést ke korozi.

VÝROBKY Z PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉ OCELI

Povrch těchto výrobků má dvě složky: základ a práškové lakování, které poskytuje ochranu proti vytváření korozivních prvků.
Povrch otřete čistým hadříkem namočeným ve vodě nebo v roztoku vody a neutrálního čisticího prostředku. Zbytky čisticího prostředku ihned odstraňte čistým suchým hadříkem. Nepoužívejte odmašťovací krémy nebo drátěnky, které mohou povrch poškrábat. Pokud na povrchu vznikly vápenité usazeniny, použijte čistý hadřík namočený ve vlažné vodě s octem (poměr 9:1) a opatrně povrch očistěte. Malé škrábance nebo poškození povrchu mohou vést ke korozi.
Poškozená místa mohou být retušována a chráněna před korozí speciálním opravným lakem. Poškozené místo je třeba nejprve obrousit a pak je opatrně s pomocí hadříku vyčistit benzínovým čistidlem. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, kyselinu octovou a kyselinu citronovou, protože mohou povrch poškodit.

VÝROBKY Z GALVANIZOVANÉ OCELI

Výrobky z galvanizované oceli prošly procesem ponoření v lázni z tekutého zinku, aby se zabránilo vzniku rzi. Díky tomu by měla být zajištěna jejich delší životnost. Na žárově pozinkované oceli může kondenzace a vlhkost způsobit bílé skvrny. Nijak to však neovlivňuje živostnost a funkčnost produktu a tyto skvrny často samy zmizí při dešti nebo větru.
Proces galvanizace může na povrchu produktů způsobit drobné hrudky a nesrovnalosti. Jedná se o přirozený efekt vzniklý během výroby. Na povrchu se také mohou objevit ostré výčnělky, které lze snadno odstranit kovovým pilníkem.
Před použitím výrobků z galvanizované oceli předem otřete jejich povrch, zinek na povrchu oxiduje a vlhké skvrny mohou pak znečistit oděvy.
Žárově pozinkovaná ocel je v podstatě bezúdržbová, přesto je čištění v pravidelných intervalech doporučeno. Povrch otřete čistým hadříkem namočeným ve vodě nebo v roztoku vody a neutrálního čisticího prostředku. Zbytky čisticího prostředku ihned odstraňte čistým suchým hadříkem. Na čištění nepoužívejte odmašťovací krémy nebo drátěnky, které mohou povrch poškrábat.

KLUZÁKY

Pravidelně kontrolujte stav kluzáků a pokud jsou opotřebované, doporučuje se jejich výměna. Trvanlivost kluzáků závisí na tom, na jakém povrchu je nábytek umístěn.

SKLADOVÁNÍ

Očekávaná životnost venkovního nábytku se liší v závislosti na počasí a typu použití. V zimě se doporučuje jej uložit na suchém, větraném místě.

Vytvořeno